नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय हरिवन, सर्लाही
हरिवन, सर्लाही

सामान्य प्रशासन / हालसम्मका कार्यालय प्रमुखहरू

मालपोत कार्यालय हरिवन, सर्लाहीमा कार्यरत कार्यालय प्रमुखहरूको नामावली
क्र.सं. नाम, थर पद अवधि कैफियत
देखि सम्म
श्री सोमेशप्रसाद वाग्ले मालपोत अधिकृत २०७३।०८।१७ २०७५।०३।२२  
श्री प्रेम कुमार पोखरेल नायब सुब्बा २०७५।०४।०१ हालसम्म  

 

 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)