नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय हरिवन, सर्लाही
हरिवन, सर्लाही

उदेश्य

  • सर्वसाधारण जनताको सेवा, सुविधा आर्थिक हित कायम राख्न भू-अभिलेख तथा श्रेस्ता व्यवस्थित गरी जग्गाधनी तथा मोहीको हक संरक्षण गर्ने ।
  • भूमि व्यवस्थापन कार्यलाई सेवामुखी एवम् सूचनामूलक बनाउने ।
  • जमीनमा सीप श्रम हुने व्यक्तिको पहुँच अभिवृद्धि गरी गरीबी घटाउने कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने ।
  • भू-राजस्व परिचालन गर्न सहयोग पुर्‍याउने ।
  • आधुनिक, विश्वसनीय, गुणस्तरयुक्त वस्तुपरक भू-सूचना प्रणालीको विकास गर्ने।

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)